II Ogólnopolski Przegląd Piosenki Nowej
wzór karty zgłoszeniowej

foto z Przeglądu

OGP o Przeglądzie

OIK nr 9(18), XII 2001


powrót
II Ogólnopolski Przegląd Piosenki Poetyckiej

ORGANIZATOR: Miejski Dom Kultury

PATRONAT: Burmistrz Miasta i Gminy Olesno

CEL PRZEGLĄDU:
1/ promowanie i propagowanie piosenki poetyckiej o wysokich walorach artystycznych,
2/ inspiracja młodych talentów do poszukiwań artystycznych w dziedzinie poezji i muzyki,
3/ konfrontacja dokonań twórczych.

MIEJSCE I TERMIN:
Miejski Dom Kultury w Oleśnie
woj. opolskie
13-14 października 2001r.


ZASADY UCZESTNICTWA:
1/ Przegląd jest imprezą otwartą. Jego uczestnikami mogą być wyróżniający się amatorzy (soliści i zespoły), a także profesjonaliści rozpoczynający karierę artystyczną.
2/ Wykonawaca (zespół) przygotowuje 3 utwory lub program będący w założeniach całością sceniczą. Łączny czas prezentacji - 15 minut.
3/ Wyklucza się stosowanie półplaybacków.
4/ Zgłaszający są zobowiązani do przekazania na adres:
Miejski Dom Kultury
ul. Wielkie Przedmieście 31
46-300 OLESNO
w terminie do 30.09.2001 r.
następujących materiałów
    a/ wypełnionej karty uczestnictwa
    b/ tekstów utworów w jednym egzemplarzu
5/ Uczestnicy zgłaszający udział zgadzają się powierzyć organizatorom prawo do nieodpłatnego wykonywania rejestracji występu.

JURY:
Prezentowane utwory wysłucha i oceni powołane przez organizatorów Jury w składzie:
- Andrzej Poniedzielski
- Tomasz Lewandowski
- Stefan Brzozowski
które przyzna 3 nagrody główne o łącznej wartości 3.000zł oraz wyróżnienia.

ZASADY ORGANIZACYJNE:
1/ Uczestnicy PRZEGLĄDU przyjeżdżają na koszt własny.
2/ Organizatorzy zapewniają:
- profesjonalne nagłośnienie i oświetlenie,
- fortepian, perkusję,
- możliwość bezpłatnego noclegu w MDK (własny śpiwór i materace),
- możliwość rezerwacji noclegu (płatnego) w internacie Zespołu Szkół Rolniczych.

RAMOWY PROGRAM PRZEGLĄDU:
13.10.2001r. - sobota
    godz. 13.00 - 17.00 próby mikrofonowe
    godz. 17.30 spotkanie organizacyjne z wykonawcami
    godz 18.30 przesłuchania konkursowe
    godz. 22.30 koncert Andrzeja Poniedzielskiego

14.10.2001r. - niedziela
    godz. 16.30 ogłoszenie wyników, KONCERT LAUREATÓW
    godz. 18.30 koncert zespołu CZERWONY TULIPAN

POZOSTAŁE UWAGI:
1/ Organizatorzy zastrzegają sobie prawo ostatecznej interpretacji regulaminu.
2/ Organizatorzy proszą o rozpowszechnienie informacji o PRZEGLĄDZIE w swoim środowisku twórczym.
3/ Wszelkie informacje na temat PRZEGLĄDU można uzyskać:
Miejski Dom Kultury
tel/fax 034-358 24 45
w godz. 8.00 - 15.00 (dyr. Ernest Hober)
oraz na stronie internetowej www.mdk-olesno.prv.pl

BIURO ORGANIZACYJNE
Miejski Dom Kultury
ul. Wielkie Przedmieście 31
46-300 OLESNO
tel. 034/358 24 45
e-mail: mdkolesno@go2.pl
www: http://www.mdk-olesno.prv.pl