IV Ogólnopolski
Przegląd Piosenki Poetyckiej

OLESNO, 11 października 2003 r.
regulamin Przeglądu
wzór karty zgłoszeniowej
ramowy program Przeglądu
mp3 (muzyka z Przeglądu)
jury Przeglądu
goście Przeglądu

protokół jury
pisali o Przeglądzie
fotogaleria Przeglądu

I OPPP
II OPPP
III OPPP


Miejski Dom Kultury
ul. Wielkie Przedmieście 31
46-300 Olesno
http://www.olesno.pl/

tel/fax 034-358 24 45
kom. 0 608 46 47 36

email: mdkolesno@go2.pl
www.mdkolesno.prv.pl/przeglad/
REGULAMIN - IV Ogólnopolski Przegląd Piosenki Poetyckiej

ORGANIZATOR: Miejski Dom Kultury

PATRONAT: Burmistrz Miasta i Gminy Olesno, Urząd Marszałkowski w Opolu
CEL PRZEGLĄDU:
1/ promowanie i propagowanie piosenki poetyckiej o wysokich walorach artystycznych,
2/ inspiracja młodych talentów do poszukiwań artystycznych w dziedzinie poezji i muzyki,
3/ konfrontacja dokonań twórczych.

MIEJSCE I TERMIN:
Miejski Dom Kultury w Oleśnie
woj. opolskie
11 października 2003 r.


ZASADY UCZESTNICTWA:
1/ Przegląd jest imprezą otwartą. Jego uczestnikami mogą być wyróżniający się amatorzy (soliści i zespoły), a także profesjonaliści rozpoczynający karierę artystyczną.
2/ Wykonawca (zespół) przygotowuje 3 utwory (w prezentacji konkursowej 2 utwory - trzeci na życzenie Jury) lub program będący w założeniach całością sceniczną. Łączny czas prezentacji - 15 minut.
3/ Wyklucza się stosowanie półplaybacków.
4/ Zgłaszający są zobowiązani do przekazania na adres:
Miejski Dom Kultury
ul. Wielkie Przedmieście 31
46-300 OLESNO
w terminie do 30 września 2003 r.
następujących materiałów
    a/ wypełnionej karty uczestnictwa
    b/ tekstów utworów w jednym egzemplarzu
5/ Uczestnicy zgłaszający udział zgadzają się powierzyć organizatorom prawo do nieodpłatnego wykonywania rejestracji występu.

JURY:
Prezentowane utwory wysłucha i oceni powołane przez organizatorów Jury w składzie:
- Krzysztof Myszkowski (Stare Dobre Małżeństwo)
- Elżbieta Adamiak
- Tomasz Lewandowski
które przyzna 3 nagrody główne o łącznej wartości 3.000zł oraz wyróżnienia.
Dodatkowo Jury Przeglądu zakwalifikuje dwóch laureatów Przeglądu do Finału 40 Studenckiego Festiwalu Piosenki w Krakowie w roku 2004.

ZASADY ORGANIZACYJNE:
1/ Uczestnicy PRZEGLĄDU przyjeżdżają na koszt własny.
2/ Organizatorzy zapewniają:
- profesjonalne nagłośnienie i oświetlenie,
- fortepian, perkusję,
- możliwość bezpłatnego noclegu w MDK (własny śpiwór i materace),
- możliwość rezerwacji noclegu (płatnego) w internacie Zespołu Szkół Rolniczych.

RAMOWY PROGRAM PRZEGLĄDU:
11.10.2002 r. - sobota
    godz. 11.00 - 15.00 próby mikrofonowe
    godz. 15.30 spotkanie organizacyjne z wykonawcami
    godz. 16.00 - 20.00 przesłuchania konkursowe
    godz. 20.00 Gość Przeglądu: Elżbieta Adamiak

    godz. 21.30 KONCERT LAUREATÓW
    godz. 23.00 Gość Przeglądu: Stare Dobre Małżeństwo
POZOSTAŁE UWAGI:
1/ Organizatorzy zastrzegają sobie prawo ostatecznej interpretacji regulaminu.
2/ Organizatorzy proszą o rozpowszechnienie informacji o PRZEGLĄDZIE w swoim środowisku twórczym.
3/ Wszelkie informacje na temat PRZEGLĄDU można uzyskać:
Miejski Dom Kultury
tel/fax 034-358 24 45
kom. 0 608 46 47 36
w godz. 8.00 - 15.00 (dyr. Ernest Hober)
oraz na stronie internetowej www.mdkolesno.prv.pl

BIURO ORGANIZACYJNE
Miejski Dom Kultury
ul. Wielkie Przedmieście 31
46-300 OLESNO
tel. 034/358 24 45
e-mail: mdkolesno@go2.pl
www: http://www.mdkolesno.prv.pl