XVII Ogólnopolski
Przegląd Piosenki Poetyckiej

OLESNO, 1 października 2016 r.
regulamin Przeglądu
wzór karty zgłoszeniowej
ramowy program Przeglądu
mp3 (muzyka z Przeglądu)
jury Przeglądu
goście Przeglądu

I OPPP
II OPPP
III OPPP
IV OPPP
V OPPP
VI OPPP
VII OPPP
VIII OPPP
IX OPPP
X OPPP
XI OPPP
XII OPPP
XIII OPPP
XIV OPPP
XV OPPP
XVI OPPP
XVII OPPP
XVIII OPPP
XIX OPPP


Miejski Dom Kultury
ul. Wielkie Przedmieście 31
46-300 Olesno
http://www.mdk.olesno.pl/

tel/fax 034-358 24 45
kom. 0 608 46 47 36

email: mdkolesno@go2.pl
www.mdk.olesno.pl/serwisy/przeglad/
REGULAMIN - XVII Ogólnopolski Przegląd Piosenki Poetyckiej

ORGANIZATOR: Miejski Dom Kultury

PATRONAT: Burmistrz Miasta i Gminy Olesno
CEL PRZEGLĄDU:
1/ promowanie i propagowanie piosenki poetyckiej o wysokich walorach artystycznych,
2/ inspiracja młodych talentów do poszukiwań artystycznych w dziedzinie poezji i muzyki,
3/ konfrontacja dokonań twórczych.

MIEJSCE I TERMIN:
Miejski Dom Kultury w Oleśnie
woj. opolskie
1 października 2016 r.


ZASADY UCZESTNICTWA:
1/ Przegląd jest imprezą otwartą. Jego uczestnikami mogą być wyróżniający się amatorzy (soliści i zespoły), a także profesjonaliści rozpoczynający karierę artystyczną. W konkursie nie mogą brać udziału laureaci (zwycięzcy) poprzednich edycji przeglądu.
2/ Wykonawca (zespół) przygotowuje 3 utwory (w prezentacji konkursowej 2 utwory - trzeci na życzenie Jury) lub program będący w założeniach całością sceniczną. Łączny czas prezentacji - 15 minut.
3/ Wyklucza się stosowanie półplaybacków.
4/ Zgłaszający są zobowiązani do przekazania na adres:
Miejski Dom Kultury
ul. Wielkie Przedmieście 31
46-300 OLESNO
lub mail: mdkolesno@go2.pl w terminie do 26 września 2016 r.
następujących materiałów
    a/ wypełnionej karty uczestnictwa
    b/ tekstów utworów w jednym egzemplarzu
5/ Uczestnicy zgłaszający udział zgadzają się powierzyć organizatorom prawo do nieodpłatnego wykonywania rejestracji występu.

JURY:
Prezentowane utwory wysłucha i oceni powołane przez organizatorów Jury - w składzie:
- Beata Jelonek
- Jarosław Wasik
- Jerzy Filar
- Mirosław Bochenek
które przyzna 3 nagrody główne o łącznej wartości 3.000zł i wyróżnienia oraz nagrodę specjalną im. Mariusza Kozioła.
Dodatkowo Jury Przeglądu zakwalifikuje jednego laureata Przeglądu do Finału 53. Studenckiego Festiwalu Piosenki w Krakowie w roku 2017. Jury zaprosi jednego z laureatów do konkursu 50. Ogólnopolskiej Turystycznej Giełdy Piosenki Studenckiej w Szklarskiej Porębie.

ZASADY ORGANIZACYJNE:
1/ Uczestnicy PRZEGLĄDU przyjeżdżają na koszt własny.
2/ Organizatorzy zapewniają:
- profesjonalne nagłośnienie i oświetlenie,
- fortepian, perkusję,
- możliwość bezpłatnego noclegu w MDK (własny śpiwór i materace),
- możliwość płatnego noclegu w oleskich hotelach AS /niższy starndard-tanszy/ i ALEXANDRA /wyższy standard-droższy/
RAMOWY PROGRAM PRZEGLĄDU:
01.10.2016 r. - sobota
    godz. 12.30 - 14.30 próby mikrofonowe
    godz. 14.30 spotkanie organizacyjne z wykonawcami
    godz. 15.00 przesłuchania konkursowe
    godz. 19.00 spotkanie autorskie z Jackiem Cyganem promujące
          nową książkę “Przeznaczenie, traf, przypadek”
    godz. 20.00 KONCERT LAUREATÓW
    godz. 21.00 Gość Przeglądu: NASZA BASIA KOCHANA /Jerzy Filar,
          Wacław Juszczyszyn, Jacek Cygan/ i przyjaciele

POZOSTAŁE UWAGI:
1/ Organizatorzy zastrzegają sobie prawo ostatecznej interpretacji regulaminu.
2/ Organizatorzy proszą o rozpowszechnienie informacji o PRZEGLĄDZIE w swoim środowisku twórczym.
3/ Wszelkie informacje na temat PRZEGLĄDU można uzyskać:
Miejski Dom Kultury
tel/fax (+34) 358 24 45
kom. 0 608 464 736
w godz. 8.00 - 15.00 (dyr. Ernest Hober)
oraz na stronie internetowej www.mdk.olesno.pl/serwisy/przeglad/

BIURO ORGANIZACYJNE
Miejski Dom Kultury
ul. Wielkie Przedmieście 31
46-300 OLESNO
tel. (+34) 358 24 45
kom. 0 608 464 736
w godz. 8.00 - 15.00 (dyr. Ernest Hober)
e-mail: mdkolesno@go2.pl
www: http://www.mdk.olesno.pl/